We moeten het eigen risico in de zorg niet afschaffen.

Om de zorg betaalbaar te houden, hebben we in Nederland een zogenaamd eigen risico vastgesteld. Mensen die specialistische zorg gebruiken moeten daar (een deel van) het eigen risico voor betalen. Dit is vastgesteld op 385 euro per jaar en draagt daardoor voor 4,5 miljard euro bij in de zorgkosten.

Ik ben het eens met deze stelling

Fijn dat je hier net zo over denkt als wij!

Ik heb nog geen keuze kunnen maken

Ik ben het oneens met deze stelling

Die gedachte snappen we zeker

Het eigen risico is een klein percentage van de kosten die het ziekenhuis of een medisch specialist maakt voor mensen die naar het ziekenhuis komen. 

Het is dus geen boete op ziek zijn, maar het is een bijdrage die gevraagd wordt om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook voor de generaties die na ons komen. 


Juist chronisch en langdurig zieken hebben vaak te maken met een stapeling van zorgkosten. Door de premie, de eigen bijdragen én het eigen risico. Voor bijvoorbeeld dagbesteding of hulp aan huis. 


Van die stapeling wil D66 af! Daarom trekken we 400 miljoen uit om de eigen bijdragen te halveren.


Dat klopt. Maar wat andere partijen u niet vertellen is dat het geld ergens vandaan moet komen. Zij verhogen bijvoorbeeld de belastingen, zodat u via die omweg uw eigen risico betaalt. 


Of zij beboeten ouderen met spaargeld, door dat geld af te pakken als ze naar het verpleeghuis verhuizen. Daar kiest D66 niet voor. Bij ons krijgt u wél het eerlijke verhaal.

De huisarts valt buiten het eigen risico, zodat iedereen altijd laagdrempelig toegang tot zorg blijft houden.


  

Kijk je er nu iets anders naar?

Bedankt

Bedankt voor je mening. Voor direct contact kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter, mail of Whatsapp op D66.nl

Het versturen van het formulier is helaas niet gelukt. Probeer het opnieuw of vernieuw de pagina.

Als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen:

Wist je dat...

De huisarts buiten het eigen risico valt? Het eigen risico maakt de zorg betaalbaar en zo houden we samen de zorg solidair. Iedereen die specialistische zorg gebruikt, betaalt mee. Andere partijen die het eigen risico willen afschaffen leggen de rekening, via hogere belastingen, weer bij u neer. Dat vertellen ze er niet bij, maar het geld moet ergens vandaan komen. Goede zorg is nu eenmaal niet gratis. 

Lees meer