We sluiten de kolencentrales in 2025, te beginnen met de oude en meest vervuilende.

We willen leven, werken en opgroeien in een schone wereld. We kunnen praten over klimaatverandering, maar D66 wil nú in actie komen. Daarom willen wij de kolencentrales sluiten in 2025, te beginnen met de oude en meest vervuilende. Wij willen investeren in energie uit zon, wind en water. Dat is goed voor het milieu én de economie.

Ik ben het eens met deze stelling

Fijn dat je hier net zo over denkt als wij!

Ik heb nog geen keuze kunnen maken

Ik ben het oneens met deze stelling

Die gedachte snappen we zeker

Het sluiten van de kolencentrales levert onder de streep de meeste CO2-winst op tegen de laagste kosten. Daarom is het de meest effectieve maatregel die we kunnen nemen om snel grote stappen te maken voor het klimaat. Want we moeten nú in actie komen. 


In Nijmegen werd onlangs een kolencentrale gesloten. Het energiebedrijf zorgde ervoor dat het personeel werd omgeschoold. De medewerkers hebben nu een baan in de duurzame energie. Een prachtig voorbeeld!

D66 wil ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Klimaatbeleid is Europees geregeld. Via een Europees emissiehandelssysteem kunnen bedrijven rechten kopen om CO2 uit te mogen stoten. Wanneer we onze kolencentrales sluiten, komen die uitstootrechten weer beschikbaar. 

D66 zorgt ervoor dat Nederland die rechten opkoopt. Zo voorkomen we dat rechten van onze kolencentrales elders in Europa gebruikt worden om uit te stoten. Daarom is D66 het beste voor het klimaat wereldwijd.

Maar met het sluiten van de kolencentrales kunnen we ongeveer 17 megaton CO2-winst op korte termijn realiseren. Er is geen andere maatregel die zo snel zo veel winst voor het klimaat oplevert. D66 neemt inderdaad nog meer maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Zo wil D66 bijvoorbeeld elektrisch rijden aantrekkelijk maken, maken wij het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij én zorgen we ervoor dat wie zelf stroom opwekt, ook minder belasting betaalt. Daarnaast geven we groene ondernemers volop de ruimte. 


  

De techniek om CO2-uitstoot af te vangen is nog onvoldoende ontwikkeld en effectief. Die techniek gaat er niet toe leiden dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen naar het niveau van een schone gascentrale.

Daarnaast wil D66 niet voor miljarden het bijstoken van bomen uit Canada subsidiëren. Dat geld kunnen we beter investeren in duurzame alternatieven zoals zonne- en windenergie. 

Kijk je er nu iets anders naar?

Bedankt

Bedankt voor je mening. Voor direct contact kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter, mail of Whatsapp op D66.nl

Het versturen van het formulier is helaas niet gelukt. Probeer het opnieuw of vernieuw de pagina.

Als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen:

Wist je dat...

D66 het beste programma heeft voor het klimaat, wereldwijd? Met onze plannen dringen we de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd het meeste terug. Want we willen leven, werken en opgroeien in een schone wereld. Wij maken Nederland onafhankelijk van dictatoriale regimes die onze fossiele verslaving voeden. Daarom sluiten we niet alleen de kolencentrales, maar is ook het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij en maken we elektrisch rijden voor iedereen aantrekkelijk. Wie zelf stroom opwekt, betaalt minder belasting. En we geven groene ondernemers volop de ruimte. 

Schone groei, nieuwe welvaart