Het is goed het ontslagrecht te moderniseren in ruil voor meer vaste banen. 

Veel te veel mensen in Nederland werken op basis van een tijdelijk contract zonder zekerheden. Met name jongeren en lager opgeleiden zijn hiervan de dupe. D66 wil dat een contract voor onbepaalde tijd voor iedereen bereikbaar wordt.

Ik ben het eens met deze stelling

Fijn dat je hier net zo over denkt als wij!

Ik heb nog geen keuze kunnen maken

Ik ben het oneens met deze stelling

Die gedachte snappen we zeker

D66 wil niet morrelen aan bestaande vaste dienstverbanden. Werknemers die goed functioneren houden gewoon hun contract. Werkgevers zouden wel gek zijn om daar lichtzinnig mee om te gaan.

D66 wil juist dat meer mensen de zekerheden gaan genieten die mensen met een vast contract nu hebben. En dat kan met de maatregelen die wij voorstaan.

De WWZ zou de groeiende kloof tussen flex en vast moeten dichten. Dat doel wordt niet bereikt. Het aantal vaste banen blijft fors achter ten opzichte van flexibele contracten. Het aantal vaste banen is weliswaar met 7.000 toegenomen, het aantal tijdelijke banen steeg met 128.000. 

Dat is ook niet zo gek, want ook na invoering van de WWZ kent Nederland de hoogste ontslagbescherming bij vaste contracten. Met de Wet Werk en Zekerheid is flex wel minder flex geworden, maar vast niet minder vast.

Het is een illusie gebleken dat werkgevers meer vaste contracten gaan aanbieden door het onaantrekkelijker maken van tijdelijke contracten. Werkgevers vluchten naar andere flexconstructies, zoals payrolling en contracting. 

Hoezeer een stabiele en langdurige arbeidsrelatie ook in het voordeel is van werkgevers, te veel werkgevers blijven huiverig om vaste contracten aan te bieden. Er zijn dus andere oplossingen nodig.
Ook als de werknemer gewoon goed functioneert en er structureel werk is, kiezen werkgevers er steeds vaker voor om het contract niet te verlengen. Zij vinden het risico en de kosten van een vast contract te hoog, waardoor zij liever een nieuwe tijdelijke werknemer aannemen. 

Daardoor is tijdelijk werk steeds minder vaak een opstap naar een contract voor onbepaalde tijd. Een grote groep valt daardoor buiten de boot.

Kijk je er nu iets anders naar?

Bedankt

Bedankt voor je mening. Voor direct contact kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter, mail of Whatsapp op D66.nl

Het versturen van het formulier is helaas niet gelukt. Probeer het opnieuw of vernieuw de pagina.

Als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen:

Wist je dat...

D66 het voor werkgevers makkelijker wil maken om werknemers een vast contract aan te bieden? We verlagen de lasten en de risico’s bij ziekte voor werkgevers. En om de muren tussen vast en flex te slechten wil D66 kortere ontslagprocedures. Het ontslag wordt achteraf getoetst aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen. Daarnaast investeren we fors in scholing en begeleiding van werknemers en werklozen. Zo maken we een vaste baan voor iedereen bereikbaar.

Vaste baan bereikbaar voor iedereen