Met Trump en Poetin aan de macht is een sterk Europa noodzakelijker dan ooit.  

Europese samenwerking is geen ideaal, maar een keiharde noodzaak. Alleen een sterk Europa kan antwoord bieden op de uitdagingen van deze tijd.

Ik ben het eens met deze stelling

Fijn dat je hier net zo over denkt als wij!

Ik heb nog geen keuze kunnen maken

Ik ben het oneens met deze stelling

Die gedachte snappen we zeker

Dat wil D66 ook niet. Wij werken volop aan een democratischer en transparanter Europa. Met meer bevoegdheden voor het Europees Parlement en ons nationale parlement om Europese besluitvorming democratisch te controleren.

We moeten er wel voor zorgen dat we één gezamenlijke vuist kunnen maken tegen machthebbers zoals Poetin. Want Nederland kan dit niet alleen.

D66 zet zich in voor meer gelijk loon voor gelijk werk. Dus geen oneerlijke concurrentie door arbeidsmigratie. Daarvoor moeten we de Europese regels aanpassen en zorgen dat de arbeidsinspectie deze regels ook beter kan handhaven.    

  

Dat gebeurt ook niet! Door handelsverdragen met landen af te sluiten kunnen we hoge internationale standaarden bepalen, voordat opkomende economieën als China en Rusland ons hun standaarden opleggen. 
D66 zal niet instemmen met een handelsverdrag als onze hoge criteria voor consumentenbescherming, milieu en gezondheid verlaagd worden. Chloorkippen en hormoonvlees mogen niet via een achterdeur alsnog op de Europese markt terecht komen.

Dat is gelukkig ook niet zo! De  eurosceptici  die  dit verkondigen  vertellen ook  niet  de  waarheid.  Ja, er  is  een  Europese pensioenrichtlijn. Maar  die  zorgt  er  juist  voor  dat  ons  pensioengeld  beter beschermd  wordt. 

In  de  richtlijn hebben alle lidstaten afgesproken dat pensioenfondsen niet zomaar mogen verhuizen naar een ander land in de EU.  De pensioendeelnemers kunnen zo’n verhuizing altijd blokkeren.

Kijk je er nu iets anders naar?

Bedankt

Bedankt voor je mening. Voor direct contact kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter, mail of Whatsapp op D66.nl

Het versturen van het formulier is helaas niet gelukt. Probeer het opnieuw of vernieuw de pagina.

Als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen:

Wist je dat...

In een tijd waarin terrorisme geen grenzen kent, het nodig is om over grenzen heen te kijken? Want in een tijd waarin we profiteren van open grenzen binnen Europa moeten we onze buitengrenzen gezamenlijk bewaken. In een tijd waarin het hele continent te afhankelijk is van Russisch gas, is Europese samenwerking nodig. 

Europa en de wereld