Naast waardig ouder worden is er waardig sterven. We moeten de wens van ouderen die klaar zijn met het leven respecteren. 

In Nederland heeft elk individu de vrijheid om zijn of haar leven naar eigen inzicht in te richten. D66 vindt dat deze vrijheid ook beslissingen over de laatste levensfase, en daarmee over het eigen levenseinde, omvat.

Ik ben het eens met deze stelling

Fijn dat je hier net zo over denkt als wij!

Ik heb nog geen keuze kunnen maken

Ik ben het oneens met deze stelling

Die gedachte snappen we zeker

D66 vindt inderdaad dat de euthanasiewet, waar voormalig D66-minister Els Borst verantwoordelijk voor was, goed functioneert. Voor de situaties van ‘voltooid leven’, waarbij het lijden aan het leven geen medische oorzaak heeft, biedt de euthanasiewet echter geen ruimte.  

D66 vindt dat ook het lijden van ouderen dat geen medische oorzaak kent, serieus genomen moet worden. Iemand die niet in medisch opzicht lijdt, kan toch dusdanig lijden aan het leven, dat diegene een persistente stervenswens ontwikkelt. 

Mensen kunnen in de laatste levensfase adequate zorg krijgen die hun lijden verlicht, zoals pijnbestrijding en palliatieve sedatie. Wie uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, komt in aanmerking voor euthanasie. Ouderen die kiezen voor het stoppen met eten en drinken worden bijgestaan door een arts. 
Hulp bij zelfdoding bij mensen die lijden aan het leven is tot op heden echter niet mogelijk. D66 wil dat mensen ook hiervoor kunnen kiezen. Op deze manier komen mensen er niet alleen voor te staan, maar krijgen ze zorgvuldige begeleiding. 
D66 hecht grote waarde aan goede ouderenzorg en wil zich samen met andere partijen inzetten voor waardig ouder worden. Maar D66 ziet tegelijkertijd dat iemand ondanks aandacht, waardering en goede zorg toch zijn of haar leven als voltooid kan gaan zien. Wanneer iemand bijvoorbeeld een levenspartner of zijn of haar kinderen is verloren, kan dat gemis wellicht nooit meer kunnen worden opgevuld of draaglijk worden gemaakt.
Goede zorg en goedbedoelde zorgen zijn dan geen oplossing. Als iemand écht niet meer wil leven, is er wat D66 betreft geen plicht tot (voort)leven. 
In de wet die D66 voorstelt staat zorgvuldigheid voorop. Alleen iemand die speciaal is opgeleid als levenseindebegeleider, mag de gesprekken met iemand voeren. Zij zullen nagaan of de wens van iemand die lijdt aan het leven uit vrije wil tot stand gekomen is, duurzaam en weloverwogen is. Ook gaat de levenseindebegeleider tijdens het gesprek na of er niet nog behoefte is aan andere hulp. 

Pas als dat niet het geval is, er meerdere gesprekken zijn gevoerd, en aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, is hulp bij zelfdoding toegestaan. Iemand wordt zo dus heel zorgvuldig begeleid, waarbij alle druk wordt uitgesloten.  

Kijk je er nu iets anders naar?

Bedankt

Bedankt voor je mening. Voor direct contact kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter, mail of Whatsapp op D66.nl

Het versturen van het formulier is helaas niet gelukt. Probeer het opnieuw of vernieuw de pagina.

Als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen:

Wist je dat...

Naast waardig ouder worden is er waardig sterven. D66 vindt dat ouderen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, zelf moeten kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. Als hun verzoek vrijwillig, weloverwogen en duurzaam is, willen we dat ze hulp kunnen krijgen van een levenseindebegeleider, om waardig te kunnen sterven.

Bekijk meer