Kleinere klassen zijn eerste prioriteit bij investeringen in het basisonderwijs.

D66 wil maximaal 24 leerlingen per klas. Zo komt er een einde aan plofklassen met meer dan 30 leerlingen. Zo krijgen leerlingen meer individuele aandacht en wordt de werkdruk van leraren verlaagd.

Ik ben het eens met deze stelling

Fijn dat je hier net zo over denkt als wij!

Ik heb nog geen keuze kunnen maken

Ik ben het oneens met deze stelling

Die gedachte snappen we zeker

Verschillende onderzoeken tonen aan dat kleine klassen goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kleiner de groep leerlingen is, hoe groter de leerwinst. Want ieder kind heeft recht op voldoende aandacht. Dat geldt speciaal voor zwakke leerlingen. 

Met de komst van passend onderwijs zitten er meer kinderen met een zorgvraag op een reguliere school. Om elk kind genoeg aandacht te kunnen geven, zijn kleine klassen nu extra nodig.

Geld voor kleine klassen moet uiteraard daadwerkelijk in de klas terechtkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het instellen van een kleine klassenfonds, zoals we in onze initiatiefwet met de SP voorstellen. Ook willen we dat scholen veel meer en beter inzicht geven aan ouders en leraren waar het extra geld aan wordt uitgegeven.

 

Veel docenten willen liever een lagere werkdruk, dan een hoger salaris. D66 investeert daarom 1 miljard in extra leraren. Zo krijgen leraren meer tijd om hun lessen voor te bereiden en te investeren in de kwaliteit van hun lessen. Om het vak aantrekkelijker te maken, hebben kleinere klassen, het geven van meer tijd, ruimte en vertrouwen aan leraren én het verlagen van de werkdruk nu de allerhoogste prioriteit. 

  

Dat is een terechte gedachte, want het lerarentekort is een groot probleem. Om dat lerarentekort aan te pakken is het belangrijk om het vak aantrekkelijker te maken. Dat doen we met dit voorstel voor kleinere klassen, maar ook door 1 miljard euro vrij te maken voor extra leraren. Zo krijgen leraren meer tijd om hun lessen voor te bereiden en te investeren in de kwaliteit van hun lessen.


Kijk je er nu iets anders naar?

Bedankt

Bedankt voor je mening. Voor direct contact kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter, mail of Whatsapp op D66.nl

Het versturen van het formulier is helaas niet gelukt. Probeer het opnieuw of vernieuw de pagina.

Als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen:

Wist je dat...

Maar liefst één op de elf leerlingen in een klas zit met meer dan 30 leerlingen? Leraren zijn dan meer bezig met orde houden, dan met het geven van onderwijs. Individuele aandacht geven aan kinderen is op die manier bijna onmogelijk. Bovendien zijn de verschillen in de klas met de komst van passend onderwijs groter geworden. 84% van de leraren ervaart een hoge werkdruk, een op de vijf heeft last van burn-out klachten.

Initiatiefwet kleinere klassen